SUPORT TELEFONIC L-V 8:00-16:30 - 0791 009 029

REGULAMENTUL GIVEAWAY

1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei ,,GIVEAWAY” denumita in continuare „GIVEAWAY” este 4 BRANDS SRL (denumit in continuare “Organizatorul”),  societate romana, cu sediul in Baia Mare, strada Depozitelor nr 7, Maremures, CUI: 23646648, Nr. Reg. Comertului:  J24/1016/2011

2.DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei incepand cu data de 21.11.2022 si pana in data de 30.11.2022.

3.PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica care se aboneaza la newsletterul 4 BRANDS incepand cu data de 21.11.2022 si pana in data de 30.11.2022.

 

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.


4.MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1. Pentru a participa la GIVEAWAY, orice persoana interesata trebuie sa se aboneze la newsletter .Vor participa la tragerea la sorti doar persoanele care s-au abonat.

 

4.2. Prin inregistrarea in GIVEAWAY, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

5.PREMII

 

Premiul  GIVEAWAY-ul este  Saltea PREMIUM Ortopedica Memory Bamboo 4Brands ,200X160X20,spuma poliuretanica cu memorie, hipoalergenic, husa cu fibre de Bambus detasabila, fermitate ridicata.

 

 

 6.DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorul v-a  fi desemnat in urma unei extrageri la sorti cu ajutorul platformei www.random.org in data de 30 Noiembrie 2022.

 

6.2. Castigatorul v-a fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in perioada de desfasurare a GIVEAWAY-ul.

6.3. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la inscrierea la newsletter in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lui. Daca in urma acestei incercari Castigatorul nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator, prin mecanismul de mai sus.

6.4 Castigatorul este obligat, sa trimita o poza Organizatorului, cu premiul, pana la data de 5 Decembrie 2022.

7.ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

8.VALIDAREA CASTIGATORULUI

 

8.1. Validarea fiecarui Castigator se va face pe baza adresei de e-mail si a urmatoarelor documente:
1. un document valid de identitate, dupa cum urmeaza:

1.      in cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport;

2.      in cazul persoanelor juridice: certificatul de inregistrare al Companiei si carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport al persoanei care reprezinta legal societatea.

9.TAXE SI IMPOZITE

 

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.


10.REGULAMENTUL CONCURSULUI


10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.4brands.ro, dar si la sediul Organizatorului.

11.FORTA MAJORA

 

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma, in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1351 si urmatoarele din Codul Civil.

 

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.4brands.ro

12.INCETAREA CAMPANIEI


12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezentul  Giveaway e pe parcursul desfasurarii Giveaway-ul cu mentiunea ca incetare va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 48 de ore înainte de a inceta, prin intermediul website-ului http://www.4brands.ro/ .


12.1. Prezentul Giveaway poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Giveaway-ului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Giveaway-ului.

 

13.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


13.1. Participarea la acest Giveaway  confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).


13.2. Prin participarea la Giveaway, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.


13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.


13.4. Participantilor la Giveaway le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.


13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.


13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa,semnata, transmisa la adresa Organizatorului prezentata in preambulul prezentului Regulament

 

14.TEMEIUL LEGAL


14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

15.LITIGII


15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.


15.2. Prin participarea la acest Giveaway, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.


15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Giveaway se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Baia Mare, judetul Maramures.

 

 

 

16.ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

16.2.Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Giveaway-ului in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

 

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.4brands.ro sau poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Baia Mare, strada Depozitelor nr 7.

16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Giveaway-ului (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Giveaway-ului etc.), cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-ului www.4brands.ro